Niezalogowany
zmień rozmiar:

Drodzy Rodzice.

Zakończony został pierwszy etap rekrutacji do klas pierwszych szkół gimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017.

 

22 lipca 2016 roku ogłoszona została lista uczniów przyjętych do klas pierwszych w roku szkolnym 2016/2017.

 

Jeżeli nadal w szkołach gimnazjalnych będą wolne miejsca

– w okresie od 25 do 26 lipca 2016 roku –

trwać będzie postępowanie uzupełniające zgodnie z zasadami określonymi w art. 20e ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się dziecko zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców (z urzędu), natomiast w dalszej kolejności – na wniosek rodziców – dziecko zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Rekrutacja uzupełniająca dokonywana będzie bez pomocy systemu informatycznego, Rodzice będą mogli pobrać i wydrukować wniosek z dotychczasowej strony rekrutacyjnej.
Wypełniają go ręcznie i składają do  szkoły w której będą wolne miejsca (Tylko jedna szkoła), wraz z wnioskiem i dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym muszą Państwo złożyć w szkole która została wybrana  oryginał świadectwa.

Szczegółowe informacje na temat zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej uzyskają Państwo w każdej szkole gimnazjalnej prowadzonej przez Gminę Olsztyn, jak również poprzez strony internetowe tych szkół.  


Rekrutacja ID: 122; Wersja: 9.115.296.1539 Harmonogram ID: 0;